Sanitaarteh. – ja kanalisatsioonitööd

Kampman tegeleb lisaks torutööde ja küttesüsteemide ehitamisele ka sanitaartehniliste- ja kanalisatsioonitöödega. Teostame ka kinnistusiseselt välistrassitöid ning septikute paigaldust.

Kanalisatisioon on tehniliste ehitiste kogum, mille eesmärgiks on reo- ja heitvee ärajuhtimine kinnistult/krundilt. Hea tava on luua ehitise kanalisatsioon isevoolne ja lisaks sellele tagada ka torustiku õhutus.

Omame pikaajalist kogemust kanalisatsioonitöödes. Juhul, kui soovid täpsustavad infot meie teenuse/hindade kohta, siis võta meiega ühendust!

Tööd mida teostame

  • kanalisatsiooni rajamine/paigaldus
  • kanalisatsiooni trasside/välistrasside ehitamine
  • kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  • kanalisatsioonitrasside kaevamine
  • sanitaarseadmete paigaldamine
  • sanitaartehinilised tööd
  • sanitaartehnika paigaldamine/vahetus
  • septikute/mahutite paigaldamine/vahetus

Võta ühendust