Eramaja küttesüsteemid

Maja ehitamiseks on vaja osavaid käsi, soojus on aga see, mis inimestele kodutunde loob. Umbes nii võiks kirjeldada maja küttesüsteemide tähtsust eluhoones. Kvaliteetselt paigaldatud ja kaasaegsete võimalustega arvestav eramaja küttesüsteem loob majas kodused elamistingimused, jäädes seejuures kulu- ja energiasäästlikuks. Loome kaasaegseid küttesüsteemi lahendusi eramajadele, pakkudes seejuures mõistlikku hinda.

Küttesüsteem

Tänapäeva küttesüsteemide valik on lai ja praktilise lahenduse saame leida igale vajadusele. Küttesüsteemi ehitamine saab alguse kütteallika valikust, mis valitakse pärast erinevate lahenduste läbikaalumist. Tasub tähele panna, et õige küttesüsteemi valik ja oskuslik paigaldus eramajas on märgilise tähtsusega, seda nii ehitamise, kasutamismugavuse kui ka paigaldamise ja püsikulude aspektist vaadatuna.

Seega, küttesüsteemi valiku tegemisel võtame arvesse järgmisi tegureid:

  • Maja asukoht küttevõrkude/trasside suhtes.
  • Rahaliste kulutuste suurus küttesüsteemi ehitamisel.
  • Küttesüsteemi püsi-/hoolduskulud.

Eramaja küttesüsteemid ja nende omadused

Küttesüsteemid jagunevad mitmeks eraldiseisvaks kategooriateks, mida mõningatel juhtudel on otstarbekas omavahel kombineerida. Allpool toome välja peamised küttesüsteemid ja nende omapärad.

Puuküte

Tegemist on ühe vanima küttesüsteemiga. Positiivsena võib välja tuua asjaolu, et puitküte on võrdlemisi odav. Miinuseks aga käsitsi kütmine, katla puhastamine ja vajadus küttematerjali ladustamiseks.

Elektriküte

Kindlasti üks mugavamaid, aga see-eest ka kallimaid küttesüsteemi lahendusi. Sobilik kortermaja küttesüsteem, kus soojendatav ruum on võrdlemisi väike või majapidamine, kus peamine küttesüsteem vajab täiendavat kütmist (nt õhksoojuspump).

Gaasiküte

Mugav, kompaktne ja soodne küttesüsteemi lahendus, mille paigaldamine ja hooldus on kindlasti üheks suurimaks eeliseks võrreldes teiste küttesüsteemidega. Ainsa miinusena võib tuua välja asjaolu, et gaasiküte nõuab gaasitrassi olemasolu krundil.

Pellet-/graanulküte

Sarnaselt puuküttega on vaja võrdlemisi suurt pinda mahuti hoidmiseks, mida omakorda tuleb küttematerjaliga täita. Plussina saab välja tuua odavat kütteallika hinda ja automatiseeritud kütte meetodit.

Maaküte

Võrreldes gaasiküttega on maja kütmisega seonduvad igakuised kulud väiksemad. Samas on selle küttesüsteemi paigaldamine üsna kallis ja nõuab sobivat haljastust.

Õhk-vesi soojus

Vajalik on põrandakütte olemasolu majas. Tegemist on lahendusega, mida on odav paigaldada, kuid on keskmise püsikulude määraga.

Õhksoojuspump

Sobib hästi väiksemates eramajades ja elementmajades kasutamiseks. Suuremates eramajades aga ainult täiendavaks küttesüsteemiks, mis toetab peamist küttelahendust.

Eramaja küttesüsteemid
Eramaja küttesüsteemid Kampmanilt

Eramaja küttesüsteemid ühest kohast

Omame laialdast kogemust küttesüsteemide ehitamisel. Kui tunned, et vajad spetsialisti abi, siis võta meiega ühendust!

Küttesüsteemidega seonduvad küsimused

Millist küttesüsteemi valida?

Parim küttesüsteem on selline, mida on mugav ja soodne kasutada majaelanikel, täites seejuures oma põhifunktsiooni – anda sooja. Küttesüsteemi valikul tasub kaaluda mitut erinevat asjaolu (asukoht, trasside olemasolu, planeering jne). Kui sa tunned, et vajad spetsialisti nõu siis võta meiega ühendust!

Millest sõltub küttesüsteemi ehituse hind?

Küttesüsteemi(de) ehitamise hind sõltub kasutatavast materjalist(mahuti/katel, küttetorud jne), küttesüsteemist, tunnihinnast ja transpordist. Kindlasti tasub meeles pidada, et õige küttesüsteemi valimine ja paigaldamine on väga olulised. Ebakvaliteetne paigaldus ja vale lahendus on pikas plaanis väga suur kuluallikas. Vt ka torutööde hinnakiri!

Kus piirkonnas teenust osutate?

Teostame küttesüsteemide ehitustöid Lõuna-Eestis (Võrumaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Viljandimaa).

Võta ühendust

Kas otsid spetsialist küttesüsteemides või soovid täpsemat hinnapakkumist? Täida allolev päringuvorm või võta meiega ühendust telefoni/meili vahendusel, hea nõu on tasuta!